Styrk medarbejdernes færdigheder med tilbud om FVU og OBU

For at skabe en effektiv rekruttering af medarbejdere, vil Job7 gerne løfte læse- og skrivefærdigheder gennem ordblindeundervisning og voksenundervisning. Virksomhederne har brug for dig, og derfor har Job7 i samarbejde med Marselisborg udviklet en række værktøjer for at kunne afdække om borgere var i målgruppen for Forberedende Voksenundervisning (FVU) eller Ordblindeundervisning (OBU). Disse værktøjer og mulighederne i FVU og OBU vil kunne benyttes af ledige, såvel som ansatte i virksomheder.

Effektiv rekruttering med FVU og OBU

Job7 forstår vigtigheden af at have veluddannede og kompetente medarbejdere. Deres tilbud om Forberedende Voksenundervisning (FVU) og Ordblindeundervisning (OBU) er skræddersyet til at styrke læse- og skrivefærdigheder hos borgerne, hvilket ikke kun gavner den enkelte, men også virksomhederne, der søger kvalificeret arbejdskraft.

Værktøjer til afdækning af behov

I samarbejde med Marselisborg har Job7 udviklet værktøjer, der effektivt afdækker, om borgere er i målgruppen for FVU eller OBU. Disse værktøjer er uvurderlige for både ledige og ansatte i virksomheder, da de skaber klarhed over, hvilke uddannelsesmæssige behov der er, og hvordan de bedst imødekommes.

Videoer: Indblik i værdien af voksenundervisning

For at illustrere værdien af FVU og OBU har Job7 samlet videoer med fortællinger fra deltagere som Peter, Anne Marie, Nicki og Ashi. Disse enkeltpersoners oplevelser giver virksomheder og deres medarbejdere en dybere forståelse for de muligheder, der eksisterer, og den hjælp, der er at hente gennem forberedende- og ordblindekurser.

Investér i medarbejdernes udvikling med Job7’s tilbud

Job7 sætter fokus på at skabe en stærk forbindelse mellem virksomheder og veluddannede medarbejdere. Med deres tilbud om FVU og OBU investerer de ikke kun i den enkelte borgers uddannelse, men også i virksomhedernes fremtid. Gennem styrkede læse- og skrivefærdigheder kan medarbejdere bidrage endnu mere positivt til arbejdspladsen og samtidig åbne døre for personlig og faglig udvikling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.