The Five Behaviors of a Cohesive Team™ – Et Effektivt Værktøj for Teamledere

Er du en teamleder, der søger at forbedre og styrke dit teams samarbejde? The Five Behaviors of a Cohesive Team™ (https://discnordic.dk/the-five-behaviors/) er et effektivt værktøj, der hjælper dig og dit team igennem processen af at blive et velfungerende og “high performing” team. Dette værktøj er baseret på en amerikansk bestseller af Patrick Lencioni, “The Five Dysfunctions of a Team”. Læs videre for at lære mere om de fem adfærdsmønstre, der kan gøre dit team mere sammenhængende og succesfuldt.

Det første trin til en cohesive team er at have en stærk tillidsbaseret relation. Holdmedlemmer skal være trygge ved at tale åbent og ærligt med hinanden, og tørre at vise deres sårbarheder. Tillid mellem teammedlemmer er fundamentet for en velfungerende teamdynamik. Tillidsdannelsen kan derfor være en god udgangspunkt for en team building øvelse.

For det andet er det vigtigt for et team at have sund og konstruktiv konflikthåndtering. Selvom det kan være ubehageligt i øjeblikket kan en åben og konstruktiv konflikt føre til innovativ tænkning og resultater. The Five Behaviors of a Cohesive Team™ bringer en forståelse af personlige og præferede konflikthåndteringsmetoder. Ved at erkende og forstå den måde, folk behandler konflikter på, øges teamets evne til at arbejde igennem uenigheder.

Tredje trin er at træffe beslutninger sammen i teamet, og sikre sig at alle har mulighed for at udtrykke deres meninger. The Five Behaviors of a Cohesive Team™ er et redskab, der kan hjælpe med at træffe beslutninger, der er i overensstemmelse med teamets fælles vision og mål. Ved at involvere alle holdmedlemmer, fremmes en følelse af ejerskab, og alle er ansvarlige for at tage beslutninger sammen.

Fjerde trin er om at skabe et fælles engagement i det endelige mål. Ledere og teammedlemmer skal dele en vision og forstå teamets samlede mål. The Five Behaviors of a Cohesive Team™ hjælper med at opbygge et stærkt engagement blandt teammedlemmer ved at skabe en fælles forståelse for, hvad der er vigtigt for teamet og for deres mål. Ved at have et fælles formål, lærer teammedlemmerne at arbejde sammen som et team, i stedet for individuelt.

Det sidste trin i at skabe et cohesive team er at opbygge en kultur af ansvarlighed. Når teammedlemmer tager ansvar for deres handlinger, er det lettere at nå de ønskede mål. Ved at drive hinanden til at yde sit bedste, opfordres teamet til hele tiden at udvikle sig og være engageret i deres arbejde. The Five Behaviors of a Cohesive Team™ er med til at skabe en kultur af ansvarlighed ved at fremme etiske normer og opbygning af tillid mellem holdmedlemmerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.