Vaskeanlæg og filtersystemer

Når man tænker på et vaskeanlæg, så er det første der popper op i mit hoved en opvaskemaskine til restaurations branchen – en maskine hvor man sætter tallerkener, kopper, glas og bestik ned i og får dem spulet rene.
Anmasi er vaskeanlæg i flere forskellige afskygninger som alle henvender sit til industrien, vi kender nok nogle af dem, hvis vi tænker på de store vaske anlæg der findes på diverse bryggerier, hvor flaskerne skal vaskes. De er førende indenfor vaskeanlæg og har både ultralyd renser, spulevasker, gennemløbsvasker kurvevasker og mange andre vaskeanlæg.
Det samme gør sig gældende, når man taler om diverse filtersystemer – for eksempel et filteranlæg der sorterer madolien fra – eller en magnet separator.

Et er så de store maskiner, et andet er at man ikke skal betjen dem fysisk, men at det hele styres fra et panel af.
Der kommer flere og flere krav i forbindelse med affaldsstoffer, og at man ikke bare kan efterlade tingene som vi kunne tidligere af hensyn til miljøet – og i den forbindelse har Anmasi udviklet store maskiner til industrien som kan hjælpe med at få affaldssorteret om man kan sige det på den måde.
Det jeg syntes er vigtigt er, at der bliver gjort noget for at vi passer på vores klode og vores miljø – og at der så er kommet love og regler for hvordan man omgås kemikalier og affedtningsmidler, at olie og magneter sorteres fra affald, syntes jeg er en god ting. Det gør selvfølgelig at priserne kan stige, da omkostningerne med at anskaffe sig disse store maskiner til af vaske eller filtrere diverse ting koster en del penge at anskaffe.
Der hvor jeg tænker at disse vaskemaskiner og Filtersystemer mest gør sin gavn er indenfor metalindustrien, levnedsmiddelindustrien, plastindustrien eller inden for det farmaceutiske område – men også andre steder.